EnglishPolish
lukasz@pacud85.com             phone: 0048 660 734 157
EnglishPolish
pacud85 logo

Pacud#85

KLuB

KLUB STOWARZYSZENIE PACUD MOTOSPORT

Został powołany w celu szkolenia i udostępniania toru młodym zawodnikom
stawiającym pierwsze kroki w motocrossie i quadach.

Dane Klubu Stowarzyszenia:
STOWARZYSZENIE KLUB PACUD MOTOSPORT

Adres siedziby
Ikara 183 / Pok. 1026, 42-221 Częstochowa, Polska
KRS: 0000359213
NIP:5732807118
REGON: 241649461

Cele statutowe Klubu to:

1) ochrona, promocja zdrowia oraz postaw prozdrowotnych w społeczeństwie poprzez upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych;
2) wspieranie działalności dobroczynnej;
3) nauka, edukacja i wychowanie dzieci, w tym osób niepełnosprawnych oraz młodzieży poprzez kulturę fizyczną, sport i rekreację;
4) upowszechnianie i organizacja współzawodnictwa sportowego oraz promocja kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
5) organizowanie szkolenia sportowego poprzez zajęcia sportowych i rekreacyjnych w szczególności w sporcie motorowym;
6) organizowanie wolnego czasu oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych
7) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uprawianie sportu;
8) rozwój wolontariatu w sporcie;
9) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
10) promocja Częstochowy i województwa śląskiego;
11) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
12) opieka i pomoc dla utalentowanych zawodników czynnie uprawiających sport.

dojazd do toru: